Zzp’ers/Kleine zorgaanbieders

Home » Zzp’ers/Kleine zorgaanbieders

Haal het beste uit jezelf

De Zzp’ers en Kleine zorgaanbieders zijn als sociale ondernemers en hulpverleners het draagvlak van het RNZJT. Het netwerk en de website zijn in de eerste plaats voor jullie ontwikkeld. Het is de bedoeling dat jouw onderneming samen met andere ondernemingen kunnen floreren, dat jij het beste uit jezelf kunt halen en jij jouw praktijk kunt positioneren en profileren in de context van het sociale domein in Twente.  

Functionaliteiten bespreken

Wellicht zijn er nog functies en voorzieningen waar wij nu nog niet aan gedacht hebben, maar die nog worden toegevoegd wanneer we met jou in gesprek komen of worden weggehaald als ze niet functioneel blijken te zijn. Vertel ons daarom graag over welke verbeterpunten er zijn.

Jouw voordelen

Door middel van tal van functies en voorzieningen op de website word je op alle mogelijke manieren ondersteunt bij de uitvoering van jouw werk en het onderhouden en opbouwen van jouw onderneming. 

 • Gevonden worden door consulenten/cliënten en bezoekers;  
 • Je kunt jouw praktijk en jezelf presenteren; 
 • Aansluiten bij jouw kennis en expertise gebied;  
 • Zelf een ‘Dossier’ op orde houden. Jouw ‘Dossier’ heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem en je wordt hierbij ondersteunt vanuit het netwerkbeheer;  
 • Je kunt jouw deskundigheid onderhouden en ontwikkelen door middel van intervisies, werkbesprekingen, individuele begeleiding en toegang tot een kennisbank; 
 • Netwerk onderhouden door middel van netwerkontmoetingen; 
 • Samenwerkingsrelaties aangaan met collega Zzp’ers, recensies en feedback geven, vervanging regelen bij afwezigheid door ziekte of vakantie; 
 • Jouw cliënten in contact brengen met voorliggende voorzieningen en mogelijkheden die het hulpverleningsproces ondersteunen;  
 • Bij voldoende deelname wordt er een Broodfonds in het leven geroepen om je te ondersteunen wanneer je langdurig ziek wordt; 
 • Toegang tot het noodfonds voor cliënten ‘Geven en Ontvangen’ dat gevoed wordt door vrijwillige bijdragen van Netwerkpartners; 
 • Je hebt toegang tot het intranet met een kwaliteitsmanagementsysteem en formats voor het hulpverleningsproces, zoals aanmeldings- en intake formulieren, zorgovereenkomsten, uitwisselingsverklaringen, privacyverklaringen, plannen, evaluaties, risico-inventarisaties, cliënt tevredenheidsmetingen.