Werkwijze

Home » Werkwijze

Werkwijze

Om de visie en missie te ondersteunen maakt TenderCare gebruik van een interactieve website. Deze website is uitgerust met een gedetailleerde, eenvoudig toegankelijke zoekfunctie, waardoor Zzp’ers en Kleine Zorgaanbieders eenvoudig zijn te vinden voor belanghebbenden.  

TenderCare is onderverdeeld in Kennis en Expertise Netwerken (KEN). De KEN wordt gefaciliteerd door een Netwerk coördinator (NC). De NC faciliteert het KEN met netwerkontmoetingen, intervisies, werkbesprekingen, onderhoud client dossier, coaching en informele contacten.  

DE KEN’en in ontwikkeling zijn: GGZ, Onderwijs en Hulpverlening, Jeugd en gezin, LVB.  

Op de TenderCare-website heeft de Zzp’er en Kleine Zorgaanbieder een ‘Mijn Dossier’ voorziening. In zijn of haar dossier houdt hij zelf zijn eigen gegevens bij over zijn onderneming, dienstverlening, zijn kwaliteitsoverzicht, kan hij zijn recensies lezen en gegevens over zijn deelnemerschap inzien en bijhouden. De Zzp’ers en Kleine Zorgaanbieders is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn eigen dossier. De Netwerk coördinator heeft hierin een ondersteunende rol.  

TenderCare ondersteunt haar Zzp’ers en Kleine Zorgaanbieders met voorzieningen ten behoeve van de client (zoals een noodfonds, presentatie van samenwerkingspartners/ voorliggende voorzieningen e.d.) 

TenderCare ondersteunt haar Zzp’ers en Kleine Zorgaanbieders met voorzieningen ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering zoals broodfonds, ondersteuning bij het onderhoud van de kwaliteitsnorm, deskundigheidsbevordering, collegiale contacten, vervanging, back up bij calamiteiten MIM/ MIC/ Klacht en vereiste protocollaire afhandeling. e.d.  

Lees meer: Functies en voorzieningen op de website

Functies en
voorzieningen  

De Functies en functionaliteiten voor de Zzp’er en Kleine Zorgaanbieder op de website zijn: 
Door middel van tal van functies en voorzieningen op de website word je op alle mogelijke manieren ondersteunt bij de uitvoering van je werk en het onderhouden en opbouwen van je onderneming. 

  • Je kunt gevonden worden door consulenten/ cliënten en andere bezoekers
  • Je kunt je praktijk en jezelf presenteren 
  • Je kunt je aansluiten bij je kennis en expertise gebied  
  • Je kunt zelf je ‘Dossier’ op orde houden. Jouw ‘Dossier’ heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem en je wordt hierbij ondersteunt vanuit het netwerkbeheer.  
  • Je kunt je deskundigheid onderhouden en ontwikkelen door middel van intervisies, werkbesprekingen, individuele begeleiding en toegang tot een kennisbank 
  • Je netwerk onderhouden door middel van netwerkontmoetingen 
  • Je kunt samenwerkingsrelaties aangaan met collega ZZP’ers, recensies en feedback geven, vervanging regelen bij afwezigheid door ziekte of vakantie.  
  • Je kunt je cliënten in contact brengen met voorliggende voorzieningen en mogelijkheden die het hulpverleningsproces ondersteunen.  
  • Bij voldoende deelname wordt er een Broodfonds in het leven geroepen om je te ondersteunen wanneer je langdurig ziek wordt. 
  • Toegang tot het noodfonds voor cliënten ‘Geven en Ontvangen’ dat gevoed wordt door vrijwillige bijdragen van netwerkpartners. Het beheer vindt plaats door de Accountant 

Je hebt toegang tot het intranet met een kwaliteitsmanagementsysteem en formats voor het hulpverleningsproces zoals aanmeldings- en intake formulieren, zorgovereenkomsten, uitwisselingsverklaringen, privacy verklaringen, plannen, evaluaties, risico-inventarisaties, clienttevredenheidsmetingen. 

Wat levert het je op

Wat doet TenderCare voor jou:

Bied je een Kennis en Expertise Netwerk voor het faciliteren van je onderneming 

Inschrijving op aanbesteding als hoofd- of onderaannemer 

Zorgadministratie, facturering en declaratie

Kwaliteitsborging (voor werker- en cliënt) 

Kwaliteitshandboek met benodigde formats (intranet)

Intervisie

Caseload bespreking

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding: Cliëntdossier op orde

84 % inkomen van gedeclareerd bedrag bij de gemeenten. 

ICT-middelen

Zilliz account (cliëntregistratie systeem)

Zivver account (veilig mailen)

MS Business 365 account met ondersteuning

Elkaar toespelen van opdrachten

Continuïteit van zorg bij afwezigheid 

Collegiale contacten