Verwijzers

Home » Verwijzers

Onze visie voor verwijzers

De visie van het RNZJT op de samenwerking tussen verwijzers en Zzp’ers/Kleine zorgaanbieders is dat consulenten de regiehouders en eindverantwoordelijken zijn voor de burgers. Het RNZJT sluit als netwerk daarbij aan om met onze kennis en expertise te ondersteunen in uitvoering en bij te dragen aan het behalen van de afgesproken resultaten. De consulenten van de gemeente vervullen daarin de rol als regiehouders en wij als ogen, oren en handen in de situatie. Daarom is afstemming voor de Netwerkpartners essentieel.  

Het RNZJT zet het zoeksysteem op deze website in om de diversiteit, kennis, expertise, kwaliteit van al haar geregistreerde Zzp’ers voor verwijzers op een zo’n eenvoudig, transparant en volledig mogelijke wijze inzichtelijk te maken.  

Ons streven

Het streven is de hulpvrager met zijn/haar hulpvraag, te verbinden aan de juiste hulpverlener. Een professional met de juiste kennis en expertise voor het beantwoorden van de hulpvraag. 

Het RNZJT is een lerende organisatie. Signalen, feedback en recensies worden zeer op prijs gesteld! Ook de verwijzers hebben deze mogelijkheid op het niveau van de Zzp’ers en het ‘Netwerk- en contractbeheer’. Hierdoor wordt de waardering voor de kwaliteit van de hulpverlener zichtbaar.  

Daarnaast neemt het RNZJT graag deel aan leergesprekken. Hetzij dat zij deze zelf initieert, door middel van LinkedIn of fysiek. Verwijzers kunnen zich hiervoor gratis registreren bij het RNZJT of deel uitmaken van de LinkedIn-groep. 

Transparantie is ook doorgevoerd doordat klachten en meldingen registratie (MIM/MIC/AVG), jaarrekening op het niveau van de Zzp’er en de gehele organisatie op website gepubliceerd staan. Deze kunnen inzichtelijk worden gemaakt op aanvraag. 

De contactenlijst van alle Netwerk- en samenwerkingspartners van het RNZJT met hun specifieke kennis, expertise en doelgroep staan op de website – zoeksysteem – gepubliceerd, waardoor eenvoudig hulpverleners teams gevormd kunnen worden en er korte lijnen zijn met de voorliggende voorzieningen voor alle betrokkenen rondom de client.