Samenwerkingspartners

Home » Samenwerkingspartners

Lid worden om samen te werken

Het RNZJT heeft veel contacten met samenwerkingspartners. Denk hierbij aan het brede scala aan hulpverleningsinstanties, GGZ-instellingen, Jeugdzorginstellingen, Reclassering, Verslavingszorg, scholen, huisartsen en POH’en, vrijwilligers organisaties, voorliggende voorzieningen, ook particulieren die onze cliënten een warm hart toedragen, etc. etc.  

Een samenwerkingspartner van het RNZJT is een instelling, organisatie (uit het voorliggend veld of voorziening) of particulier die buiten de gestelde financiering voortkomend uit een Wmo- of Jeugdindicatie en betrokken is bij het resultaatgebied uit de indicatie en het welzijn van de cliënt.  

Een samenwerkingspartner kan door een Netwerkpartner worden uitgenodigd zichzelf gratis te presenteren in het RNZJT. Zij wordt daardoor zichtbaar voor alle hulpverleners, verwijzers en bezoekers van de website van het RNZJT en kan bovendien zelf gebruikmaken van het uitgebreide zoeksysteem.

Voordelen samenwerkingspartner

  • Een beroep doen op Zzp’ers voor het opschalen van zorg, wanneer er sprake is van arbeidstekorten door ziekte, door piekbelasting of een unieke vaardigheid van een Zzp’er;  
  • Advies en sparren met specifieke hulpverlener(s); 
  • Geven van signalen, feedback en recensies; 
  • Indienen van een klacht of het maken van een melding; 

Een samenwerkingspartner kan een aanbod doen voor diensten, voor hulp en/of huisraad ter beschikking stellen.  

Het RNZJT is een lerende organisatie, niets is zo verfrissend in het werk dan de frisse, kritische, onwetende en vragende blik van een student die wil leren. Studenten kunnen solliciteren voor een stageplek of het vinden van een professioneel kader voor het uitvoeren van een schoolopdracht. 

Cliënten van het RNZJT hebben situaties waarin zij graag een beroep willen doen op vrijwilligers. Het RNZJT publiceert deze verzoeken op haar website en verspreidt deze onder samenwerkingspartners (haar vrijwilligersorganisaties en particulieren).   

De contactenlijst van het RNZJT staat ter beschikking voor samenwerkingspartners.