Klachten- en geschillenregeling

Home » Klachten- en geschillenregeling

Uitleg klachten- en geschillenregeling

Cliënten hebben het recht volgends de Wkkgz, een klacht in te dienen over hun zorgaanbieder. TenderCare is hiertoe aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (Link: Inschrijfbewijs KPZ TenderCare 2024). Alle onderaannemers zijn middels hun verplichting aangesloten bij een kwaliteitskeurmerk Zzp’ers in de Zorg verplicht aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie. 

Daarom zal aan de cliënt de mogelijkheid geboden worden hier hun klacht te uitten. Tijdens de intake fase wordt een flyer van de klachtencommissie met de cliënt besproken, hoe om te gaan met een klacht (Link: Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz). 

Als de cliënt een klacht heeft over de wijze waarop TenderCare of één van haar zorgaanbieders omgaat met persoonsgegevens, hoe de cliënt behandeld wordt, onvrede heeft over de ontvangen hulpverlening kan zij dit eerst met de begeleider bespreken. 

Mocht de cliënt er met de begeleider niet uitkomen, dan heeft de cliënt eerst de mogelijkheid de klacht met de hoofdaannemer te bespreken en/ of het recht gratis bij ‘klachtencommissie’ een klacht in te dienen. Het ‘Klachten Portaal Zorg’ stelt een functionaris aan die de klachtafhandeling verder begeleid. Hiervoor worden de richtlijnen gebruikt uit het klachten reglement (Link: Klachtenreglement KPZ Wkkgz).

Voor de Jeugdhulp treedt de stichting ‘Jeugdstem’ op als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor de

Client. Hun contactgegevens zijn toegankelijk via de website: https://jeugdstem.nl
Het contactformulier en telefoonnummer: 088 5551000.

Voor de Wmo zorg treedt Alice Barneveld van ABCoaching op als onafhankelijk vertrouwenspersoon
voor de client Haar contactgegevens zijn: jabarneveld@outlook.com06 2819 4217.

Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de patiënt wil de klacht doorzetten, dan kan de cliënt ervoor kiezen de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen (Linken: Geschillenreglement Geschilleninstantie KPZ & Geschillenreglement KPZ 2018).​