Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  De ‘Algemene Voorwaarden’ waaronder TenderCare zijn werkzaamheden kader, vorm en inhoud geeft wordt bepaald door de volgende contractuele overeenkomsten met opdrachtgever en ondernemingen die in onderaannmerschap werkzaamheden uitvoeren onder de AGB code van TenderCare. 

  1. Raamovereenkomst Samen14/ OZJT en TenderCare
  2. Raamovereenkomst TenderCare en Onderaannemers
  3. Overeenkomst van Opdracht (OvO) tussen TenderCare en onderaannemers inzake het leveren van Zorg in natura onder de Wmo 2015 en Jeugdwet
  4. Overeenkomst van Opdracht tussen onderaannemers en TenderCare inzake de vertegenwoordiging en uitvoering van het contractbeheer richting de Samen14

  1. Raamovereenkomst Samen14, OZJT en TenderCare

  In dit documenten wordt de afspraken beschreven tussen de Samen 14/ OZJT en TenderCare

  1. Raamovereenkomst
  2. Algemene inkoopvoorwaarden
  3. Gecontracteerde Tenders en gemeenten

   2. Raamovereenkomst TenderCare en Onderaannemers

   2.1. Documenten

   2.2. Raamovereenkomst TenderCare en Onderaannemers

   Uitgangspunten:
   Artikel 1 – begrippen
   Artikel 2 – Onderwerp van de overeenkomst
   Artikel 3 – Verplichtingen en faciliteiten opdrachtgever
   Artikel 4 – Verplichtingen opdrachtnemer
   Artikel 5 – Vrijwaring en verrekening
   Artikel 6 – Geheimhouding en Klantenbeding  
   Artikel 7 – Honorering en declaratie
   Artikel 8 – Aansprakelijkheid
   Artikel 9 – Duur en beëindiging
   Artikel 10 – Overige bepalingen
   Artikel 11 – Rechtskeuze en toepasselijk rechter.

   3. OvO inzake het leveren van Zorg in Natura

   Overeenkomst van Opdracht tussen TenderCare en onderaannemers inzake het leveren van Zorg in natura onder de Wmo 2015 en Jeugdwet

   3.1. Documenten

   3.2. OvO inzake het leveren van Zorg in Natura

   Uitgangspunten:
   Artikel 1 – Aanvangsdatum
   Artikel 2 – De opdracht
   Artikel 3 – Clientadmininstratie
   Artikel 4 – Financien
   Artikel 5 – Management
   Artikel 6 – Beeindiging overeenkomst van opdracht  

   4. OvO inzake contractbeheer voor onderaannemers

   Overeenkomst van Opdracht tussen onderaannemers en TenderCare inzake de vertegenwoordiging en uitvoering van het contractbeheer richting de Samen14

   4.1. Documenten

   4.2. OvO inzake contractbeheer voor onderaannemers

   Uitgangspunten:
   Artikel 1 – De opdracht
   Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht
   Artikel 3 – Duur van de overeenkomst
   Artikel 4 – Nakoming en vervanging
   Artikel 5 – Opzeggen van de overeenkomst
   Artikel 6 – Vergoeding, facturering en betaling  
   Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade
   Artikel 8 – Verzekering
   Artikel 9 – Rechtskeuze en forumkeuze
   Artikel 10 – Wijziging van overeenkomst
   Artikel 11 – Algemene voorwaarden.